Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 • 1. Bevezetés
 • 2. A Honlap használata, rendelés
 • 3. Fizetés, szállítás
 • 4. Elállás joga
 • 5. Jótállás
 • 6. Kellékszavatosság
 • 7. Termékszavatosság
 • 8. Visszaküldés
 • 9. Tulajdonjog fenntartása
 • 10. Személyes adatok védelme
 • 11. Adatkezelési nyilatkozat
 • 12. Hírlevél
 • 13. Jogorvoslat
 • 14. A személyi adatok védelme
 • 15. Számla
 • 16. Záró rendelkezések
1. Bevezetés 

Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a HANGSZERBOLT KFT.-re mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a HANGSZERBOLT KFT.-től árut vagy szolgáltatást vásárlóra, illetve a https://musiccentrum.hu/ honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban: Vevő), amennyiben Vevő a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv, továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés. 3) pontja alapján fogyasztónak minősül.

Eladó adatai: 
HANGSZERBOLT KFT.

6720, Szeged, Dugonics tér 4.

ASZ.: 26749035-2-06

Székhely: 6724, Szeged, Ősz utca 31. II/4.

Tel.: +3662426319

E-mail: musiccentrumszeged@gmail.com

Nyilvántartásba-vételi szerv:

Statisztikai szám:  26749035-4759-113-06
Belföldi ( magyar adószám : 26749035-2-06  

A Felek közötti szerződés és az ÁSzF nyelve: Magyar. A jelen ÁSzF 2008.05.15-től érvényesek Eladó és Vevő közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (mind az Üzletben, mind a Honlapon történő rendelésre és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Vevő és Eladó közös akaratával írásban lehet kikötni. Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

 

Tárhelyszolgáltató:

Előfizető adatait az “EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság” (Evolutionet Kft.) kezeli.

Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Cégjegyzékszáma: 02 09 075023

Adószáma: 14992511-2-02

 

Honlapjának webcíme: www.szerverzum.hu

és www.domain-tarhely.net

Ügyfélszolgálat központi e-mail címe: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 503 1929

2. A Honlap használata, rendelés 

A Honlapon történő megrendelés feltétele Vevő érvényes regisztrációja, illetve a beregisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezés. A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Eladóra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

A katalógusban megtekinthetők felsorolásszerű terméklisták, az ebben szereplő termékek nevére vagy képére kattintva pedig a konkrét termék részletes adatlapja (terméklap) annak lényeges tulajdonságaival. A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is az ár mellett szereplő összegben kifejezve. Az oldalon feltüntetett képek csak illusztratív jellegűek. Nem vonnak maguk után semmilyen következményeket.

Akciós termék esetén a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár felett. Vevő a megrendelni kívánt termékeket a "Kosárba" ikonnal helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár). A Kosár aktuális tartalma bármikor ellenőrizhető, tartalma módosítható.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége: 
Megrendelés esetén Vevő megadja szállítási, számlázási címet és a fizetési módot, itt jelzi ki a honlap a szállítási költséget és a rendelés végösszegét is. Az adatbeviteli hibák javítására a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomása előtt van lehetősége. Amennyiben Vevő megrendelés után észlel hibát, azt Eladónak e-mailben, vagy telefonon jelezheti.

Visszaigazolás: 
A "Megrendelés elküldése" ikonra kattintva Vevő megrendelését rögzítjük, iktatjuk, illetve egy azonnali visszaigazoló e-mailt küldünk a rendelésről. Eladó a rendelést e-mailben, vagy telefonon jelenti készre Vevőnek.
Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Eladó jogosult előleget kérni Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

3. Fizetés, szállítás 

Vevő a következő fizetési módok közül választhat: utánvét, Eladó bankszámlájára történő előre utalás, bankkártyás fizetés interneten, fizetés Paylike számlára. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru Eladó tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Eladó jogosult elállni a szerződéstől.
A kiszállítást Magyarországon a GLS Hungary Kft., illetve 40 kg-ot meghaladó csomagok esetében az Express One Hungary Kft. végzi, de Eladó megbízhat harmadik céget is (továbbiakban: Szállítmányozó). A küldemény csomagszámát Vevő telefonon kérheti ki Eladótól, ennek alapján követheti nyomon a küldemény hollétét Szállítmányozó weboldalán (http://connect.gls-hungary.com/index.php). Vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol biztosított a küldemény munkaidőben (munkanapokon 8-17 óra között) történő átvétele. Az átvételre Vevő, illetve a Vevő által megadott szállítási címen tartózkodó egyéb személy jogosult. A kiszállítás várható napjáról és időpontjáról Vevő Szállítmányozóval utóbbi ügyfélszolgálati telefonszámán tud egyeztetni (36 1) 802-0265. A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll Vevőre, ezért Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint

a)  megtagadni az átvételt,

b)  kárjegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral, annak egy példányát megtartani. Vevő bármilyen sérülést köteles Eladónak haladéktalanul írásban, vagy telefonon jelenteni.

Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szállítás

Futárral történő szállítás esetén a házhozszállítás díja 50.000,- Ft alatt - Csongrád-Csanád megyében - utánvét és bankkártyás fizetés esetén 2500,-. Az ország többi megyéjébe 3500,-.  40Kg feletti termékek: hangfalak, digitális zongorák házhozszállítása extra költséggel járhat, melyről minden esetben tájékoztatjuk a megrendelőt!! Egyéb szállítási módokról a Honlap Vásárlási útmutató menüpontja alatt értesülhet a Vevő. A megrendelt árut utánvét esetén nem szükséges személyesen átvenni, átutalás esetén a megrendelt terméke(ke)t csak a Vevő veheti át, illetve a megrendelés során a "Megjegyzés" rovatba feltüntetett személy.

A szállítás időtartam partnercégünk terheltségétől függ. Körül-belül 4-5 munkanap.
4. Elállás joga 

Az elállásal kapcsolatos részletes információkat itt találja.

5. Jótállás 

A termékre vonatkozó reklamációs feltételek a Reklamációs útmutató szerint érvényesek.

6. Kellékszavatosság 

Hibás teljesítés esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Vevő fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági jogát nem tudja érvényesíteni.

Vevő a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról Vevő egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont Vevő köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Vevő nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt

7. Termékszavatosság 

Vevő a termékszavatosság keretén belül közvetlenül a gyártóval vagy a kereskedővel szemben is érvényesítheti szavatossági jogát, a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül. E határidő elteltével Vevő e jogosultságát elveszti.

Fontos, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vevő nem érvényesíthet.

8. Visszaküldés 

Amennyiben Vevő a terméket Eladónak visszaküldi (elállás, 14 napos visszavételi garancia, jótállás, kiterjesztett jótállás esetén), az alábbiak szerint kell eljárnia: A fogyasztási cikk szállításra alkalmas csomagolásáról Vevő köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért Eladó felelősséget nem vállal. A termék szállítási költsége elállás, 14 napos pénz-visszafizetési garancia, jótállás, illetve kiterjesztett jótállás esetén a Vevő-t terheli. Minden esetben mellékelni kell a számla másolatát, vagy a jótállási jegyet, valamint a ''vásárlástól való elállás'' oldalon feltüntetett formanyomtatványt. A  fogyasztási cikkeket futárszolgálattal a Vevő (GLS, DHL, MPL Postacsomag) tudja visszaküldeni az Eladónak. Utánvéttel terhelt küldeményeket Eladó nem vesz át.

Elállás és 14 napos pénz-visszafizetési garancia esetén a terméket erre a címre kell eljuttatni: 

HANGSZERBOLT KFT. 6720, Szeged, Dugonics tér 4.

9. Tulajdonjog fenntartása 

A megbeszélt helyen történő áruátvétellel az áru tulajdonjoga a vevőre száll át. Az a vevő, aki nem felel meg a fogyasztó fogalmának, csak az áru teljes vételárának teljes megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

10. Személyes adatok védelme 

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával a Vevő teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vevő által megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vevővel kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

 

11. Adatkezelési nyilatkozat 

A nyilatkozat szövegének eléréséhez kattintson

12. Hírlevél 

Eladó az érdeklődőknek promóciós e-maileket (Hírlevél) küld, melyben újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról értesíti vevőit. Eladó az egyedüli jogosult a Vevőre vonatkozó információknak a kezelésére. Kizárólag Eladónak áll jogában akciós anyagokat, reklámokat küldeni. Vevő adatai megadásával hozzájárul a tájékoztatás, reklámok, ajánlatok fogadásához. Vevő a hírlevél szolgáltatás tematikai tárgyát szabadon módosíthatja, vagy le is iratkozhat róla.

13. Jogorvoslat 

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése:

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
Levelezési cím: HANGSZERBOLT KFT. 6720, Szeged, Dugonics tér 4.
Tel.: +3662426319 E-mail: musiccentrumszeged@gmail.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Olyan jogviták esetén, ahol Vevő és Eladó nem találnak megoldást, Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület elérése:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Eladó kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának.

Vevő jogosult a felmerült jogvitáját az EU online vitarendezési fórumán keresztül intézni.
(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU)
Bővebben az online vitarendezésről itt olvashat: www.muziker.hu/online-vitarendezes

A jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, Eladó ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

14. A személyi adatok védelme

A személyes adatok védelméről szóló szabályokat és feltételeket a következő oldal szabályozza: 

Az eladó ezúton értesíti a vevőt, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) 6. cikkének 1. bekezdéséenk b) pontjában, az egyének személyes adatok feldolgozása közbeni védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban: „Rendelet”) értelmében, az eladó, mint információs rendszerüzemeltető, adatvédelmi hozzájárulás nélkül fogja kezelni a vevő személyes adatait az adásvételi szerződés megkötése során, mivel a vevő személyes adatainak feldolgozása elengedhetetlen az adásvételi szerződés teljesítéséhez, amelyben a vevő az egyik félként jár el.

A vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésébel kifejezheti beleegyezését azzal kapcsolatban, hogy az eladó feldolgozza és tárolja az új termékekről, a kínált árukról szóló kedvezményekről és promóciókról szóló információk elküldéséhez szükséges személyes adatait, és azokat az új termékekre, valamint a felajánlott termékekre vonatkozó kedvezményekre és akciókra vonatkozó információk küldésével kapcsolatos összes információs rendszerében feldolgozza.

15. Számla

A webáruházban történő vásárlás részeként elektronikus formában elküldjük a vásárlónak a vásárlási bizonylatot (számlát). A jelen feltételekbe való beleegyezés kifejezésével az ügyfél elfogadja azt is, hogy a számlát elektronikus formában küldjük el. Az újrahasznosítási díjról szóló információk a vevő számláján találhatóak

 

16. Záró rendelkezések

Az online áruház használatával, valamint az eladó és a vevő közötti szerződéses viszony megkötésével kapcsolatban felmerülő jogviszonyokra ezen feltételek alapján a Magyar Köztársaság törvényei az irányadók.

A szerződő felek megállapodtak abban, hogy az eladó és a vevő közötti bármilyen bírósági viták rendezése esetén a Szlovák Köztársaság bírósága az illetékes szerv.

 

Szállítási információk:

40KG feletti hangszerek (digitális zongorák), valamint hangtechnikai berendezések postázása extra költséggel járhat, melyről ügyfélszolgálatunk tájékoztatja a megrendelőt!

 

Szállítási feltételek:

 • 50.000Ft, felett az ország egész területén ingyenes a kiszállítás.
 • 50.000Ft,-ig a szállítási összege Csongrád-Csanád megyén belül utánvét és banki előre utalás (online bankkártyás fizetés) esetén esetén 2500,-!
 • 50.000Ft,-ig a szállítási összege Csongrád-Csanád megyén kívül utánvét és banki előre utalás (online bankkártyás fizetés) esetén esetén 3500,-!
 • Gitárjainkat átnézve, beállitva kuldjuk megrendelőink részére!
magnifiercrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram